ARBDD   |   Permis Acces Turist   |   Permis Pescuit Sportiv   |   Permis Ambarcatiune   |   Permis Auto   |         Coșul Dvs.


Permis de acces autoturism pana la finele anului

ANUNT IMPORTANT

Aplicatia web se afla in mentenanta pentru o ora.

Va rugam reveniti mai tarziu. Multumim pentru intelegere.Campurile marcate cu * sunt obligatorii. Asigurati-va ca toate datele dvs sunt corecte si complete!

Datele de identificare ale autoturismului
*


Datele dvs. pentru contact/expediere
*
*Valabilitate si pret
Valabilitate permis: 08.12.2021 - 31.12.2021  
Selectati data de inceput
Pret: 100 lei

GDPR
Vă informăm că Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele cu caracter personal ale petenților, beneficiarilor, precum și ale altor categorii de persoane sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.


Reguli generale
Administratorul site-ului declară următoarele:
» va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
» va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcționarea în bune condiții a site-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcționare, sau imposibilități de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
» pe măsura apariției unor situații noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condițiile și termenii de utilizare.

» Respectarea strictă a traseului aprobat, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
» Posesorul prezentului permis este autorizat să transporte persoane, marfă conform actelor de reglementare deţinute;
» Este interzis: transportul de deşeuri industriale, produse chimice, petroliere, alte produse poluante; transportul neautorizat al produselor rezultate din activitatea de valorificare a resurselor naturale(vânat, peşte, stuf, papură, ciuperci, lemn, etc); staţionarea pe traseu, deversarea de produse solide sau lichide, deşeuri, gunoaie, reziduuri, etc pe sol sau în ape;
» Persoana fizică autorizată va respecta prevederile legii 82 / 1993 privind constituirea RBDD şi a legislaţiei din domeniul protecţiei mediului în vigoare;
» Posesorul prezentului permis se va supune controlului persoanelor abilitate de ARBDD;
» Respectarea drepturilor concesionarilor resurselor piscicole şi stuficole;
» Este interzis accesul în zone strict protejate;
» Se interzice efectuarea altor prestaţii de transport decât cele înscrise în prezentul permis.

    Copyright © 2021 ARBDD   ~   Developed by ABT Service IT&Med